valpar                                  DR55

Avel

 

Avelsrådets spalt

Vid Lhasa Apso klubbens årsmöte presenterar jag vad som hänt med vår ras och om vi har uppnått målen i RAS, så denna spalt hade jag tänkt att vi skulle titta lite närmare på uppgifterna. Ni har ju inte alla möjlighet att delta på årsmötet.
Förra året (2012) registrerades det 129 hundar, varav 3 importer. Året innan (2011) 175 registrerade hundar varav 5 importer. Antalet kullar var 2012, 26 mot året innan då vi hade 29 kullar. I medeltal gav detta 4,85 valpar/kull.
Parningstyper har ni säkert hört talas om, men jag repeterar dom här:
1 = mindre besläktade än kusiner – i denna parningstyp hade vi 18 kullar
2 = Besläktade som kusiner eller motsvarande – här hade 6 kullar
3 = besläktade som halvsyskon eller         motsvarande – här hade vi 1 kull med en inavelskofficient på 13,7 %. Om denna kull är en medveten parning eller råkar vara en tjuvparning känner jag inte till.

Hur gamla var då våra hundar vid parning? Tittar vi på hanhundarna var den äldsta 9,3 år och fick 5 valpar. Den yngsta var endast 383 dagar vid parning. På tiksidan var den äldsta 6,7 år och den yngsta 1,9 år.
Med den avelsbas vi har i Sverige är rekommendationen att det lämpliga antalet per hanhund är 11 valpar och det absolut högsta antalet valpar är 29 under hundens hela liv. Detta för att undvika matadoravel. En matador skulle kunna slå ut en hel del hundar om det visar sig att han bär på en defekt som gör att vi inte kan avla vidare på nästa generation. Det är därför man skall försöka undvika att överutnyttja en hanhund.
Hur såg det ut 2012 - vi hade en hane som lämnade 4 valparkullar med totalt 16 valpar, en hane med 3 kullar och 13 valpar samt en tik som hade 2 valpkullar med totalt 8 valpar.
Ett av våra mål i RAS är att minska inaveln och det gick så där – den ökade i medeltal till 3 % från att förra året varit 1,6 %.
79 hundar ögonlystes i Sverige förra året, varav 65 hundar var utan någon anmärkning. 14 resultat var med någon form av kommentar. Detta innebär inte att det är 14 som har någon form av genetisk sjukdom). Det är ju vidare så att hundar som ögonlysts i utlandet inte läggs in i SKK:s databas utan ser ut som om man ”tappat” detta med att lysa innan parning. Lite trist tycker både jag och årsmötet. Det borde kunna stå åtminstone ”lyst i utlandet” så att man får någon form av information.
Vid årsmötet antogs vidare den nya RAS som efter några korrigeringar skall sändas till SvKTR (Svensk Specialklubb för Tibetanska Raser) som förhoppningsvis antar den. Om SvKTR gör det går den sedan vidare till Svenska Kennelklubben och förhoppningsvis antas den även där. 
På annan plats i tidningen finns en artikel från den avelskonferens som SKK arrangerade tidigare i år. 
Med varma hälsningar
Kristina Tervonen
Avelsfunktionär


 

Avelsfunktionärens spalt
Sitter här och arbetar med att uppdatera alla stamtavlor då jag fått en ny version av programmet Genetica. Jag måste kolla av att alla härstamningar är helt okey och då slår det mig när jag kommer till en hanhund som har 50 barnbarn och 69 valpar- är dessa utställda (dvs är dessa avkommebedömda)? Nåväl, 5 barn är utställda! Är det bra eller dåligt? Är detta vad vi vill åstadkomma? Är detta det BÄSTA vi kan åstadkomma? Vi har ett arv från de som förvaltat vår ras innan oss att ta hänsyn till – gör vi det? Med dessa ord har jag inte sagt att vi måste ställa ut allt vi föder upp, men vi måste ändå ha den målsättningen att vi skall ”göra så gott vi kan”. Men har man haft den intentionen när man parat denna hund med antal tikar och ändå kommit till resultatet att endast 5 hundar av 50 kommit till en utställning? Vart vill man med sin uppfödning då? Jag tycker att det är sorligt att man inte värnar om rasen som så många försökt att bevara under så lång tid – under så många decennier, under många gånger svåra förhållanden, krig och annat som ”stöder det vardagliga” och sedan att vi i denna ”belysta tid” inte kan klara av detta utan struntar i detta och gör som ”vi vill”. Att dessutom para med hundar som inte tillhör rasen är helt förkastligt – vart vill ni? Att försäkringsstatistiken inte upptar blandrashundar gör inte den parning man nyss gjort mer frisk eller? Blandrasstatik ingår inte i försäkringsstatistiken, trist, men sant, men den gör inte statistiken mer frisk eller hur? Följ upp era valpköpare – vad gör dom, vilken inriktning har dom? Försök behålla vår ras intakt, med den intention våra föregångare haft – kan det var så svårt?
Nu är jag gnällig, men parningar. Varför para en tik tidigt? Vi har faktiskt ganska låg tid på oss! Vår ras blir ganska gammal eller hur? Visst, alla tikar löper inte två gånger per år. Jag har själv parat en tik för tidigt. Hon var nästan två år då jag parade henne, men hon var absolut inte mogen för sin första kull, vilket jag ångrar. (Det skilde bara två månader). Nästa kull var helt okey. Jag ber er, tänk efter före. 
Vi parar inte tonåringar – vår målsättning – för att få de bästa avkommorna måste vara att - vi parar vuxna, mogna hundar som kan ta hand om sin avkomma. Vi har dessutom mer erfarenhet från just de avkommor vi parar.
Nu är jag förstås ”gnällig” och detta gäller ju inte alla som föder upp, men fokus blir ju de som inte riktigt ”känner för rasen”. Till alla er som verkligen försöker – ni gör en stor insats och följer de som ”före oss, försökt bevara vår ras och arbetar för att bevara vår ras. Tack – ni gör en stor insats!
Med varma julhälsningar – och GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
Kristina Tervonen
Avelsfunktionär
Lhasa Apso klubben


Avel och Hälsa!
Nu har jag gått igenom alla enkäter och alla frisvar och ber att få tacka alla som lagd ned arbete med att berätta hur just er hund mår och varit med om. Många av svaren kommer med all säkerhet att användas i olika sammanhang.
138 hundar fördelade enligt följande:
1976-1977 – 2 hundar
1980-1989 – 5 hundar
1990-1999 – 19 hundar
2000-2009 – 112 hundar
Av ovanstående är det endast 22 hundar som inte längre är i livet när enkäten fylldes i.

Den första frågan Hur bedömer du hundens allmäntillstånd är intressant (exkl hundar som inte längre är i livet).
Mycket gott = 103 hundar
Gott = 10 hundar
Medelgott = 2 hundar
Samt en som ej besvarat frågan.

När man sedan studerar de två frågorna gällande ögon och öronbesvär som man ibland får höra förekommer på vår ras får man följande svar:
Gällande ögon svarar 16 % att man någon gång har haft problem.
Gällande öron svarar 30 % att man någon gång har haft problem.

Tittar man på tänder och frågan ”Har din hund full tanduppsättning” får man följande svar:
Ja = 105 och Nej = 32 + en som inte besvarat frågan.
När vi sedan kommer till frågan om tandförlusten var ärftlig är det 19 hundar. Här måste vi se upp!

Hudproblem/klåda/parasiter
Ja = 16, vilket förorsakats av allt från loppor, rävskabb, hotspot och allergi orsakat av hundfoder.

Beteende
Här svarar 10 Ja på den frågan gällande ett beteende som är problematiskt.

Av alla som svarat på frågan är du nöjd med ditt val av ras finns det endast en som tvekar, vilket man nog kan beteckna som ett gott betyg. På denna fråga kommer många positiva och superlativa kommentarer.

Jag inser att dessa enkätsvar och diagram måste få presenteras på en egen plats och inte så kort som jag valt att göra i denna spalt.

Sedan har jag en fundering – med tanke på så många valpar som föds per år – varför vill vi inte avkommebedöma våra hundar (dvs ställa ut dom någon gång)? En intressant fundering eller hur?

Kristina TervonenUnder året som gått har vi genomfört två uppfödarmöten, ett i Eskilstuna den 17 april och ett i Piteå i samband med Lhasa Apso klubbens inofficiella utställning den 10 september.
Som avelsråd och medlem känns det väldigt viktigt att vi med jämna mellanrum genomför dessa möten. Det är inte bara för att vi skall nå ut med information, utan även för att det skall ske ett informationsutbyte mellan uppfödare. Jag tror att det är det sistnämnda som ger mångfalt mer. 
Innehållet på årets uppfödarmöten var att blicka framåt, men även att se tillbaka och min grundfråga – Var det bättre förr? Ämnet behandlades lite olika på de två uppfödarmötena p.g.a. hur mycket tid vi hade till vårt förfogande. Denna diskussion är viktig och alla vi som har kontakt med rasen (hundägare, domare m.fl.) borde med jämna mellanrum tänka tillbaka och ställa oss frågan. Definitionen ”tillbaka” känns lite tidssatt – och jag skulle sätta den minst till mitten av 70-talet för att den skall få lite effekt. För dig som inte var med på 70-talet – gå in i gamla böcker och diskutera med andra. FÖR - vet vi inte hur det var tidigare kan vi inte få en uppfattning om vart vi är på väg och om detta är till det bättre eller ännu värre – till något sämre. Vi som föder upp Lhasa Apso har alla tagit ett ansvar för rasen oavsett om vi föder upp hundarna hemma i köket eller har flera kullar per år. Vi för det gamla arvet vidare till de som kommer efter oss. Att säga att vi föder upp för ” sällskaps skull” är inte relevant, vi har tagit på oss att förvalta rasen för framtiden. Då skall vi göra det ”bästa vi kan” för att bevara denna ras som faktiskt ligger till grunden för ett flertal av våra raser.

För er som undrar vart resultatet av enkäten tagit vägen kan jag tala om att den är ”fortfarande” under bearbetning och behandlas just nu lite som en avhandling. Tyvärr saknar jag uppgifter från ett antal uppfödare som tidigare lovat att sända in och det är klart trist! Men just nu finns 138 hundar i sammanställningen fördelat på 54 hanhundar och 84 tikar. Varför det har blivit denna ojämna fördelning är en intressant fråga i sig. (Ni som var på uppfödarmötena vet att i naturen ligger fördelningen antal födda hanhundar/tikar väldigt jämnt år efter år….) Varje enkät, har som ni kommer ihåg 11 frågeställningar och därtill följdfrågor. När man håller på med enkäter baseras de ju på era svar och alla har nog inte känt sig uppmanade att fylla i enkäten, några har trott att den bara är för uppfödare, men så är inte fallet.
Ett stickspår = Av alla dessa 138 hundar i alla olika åldrar har t ex ingen besvärats av något hjärtfel. Min ständiga fråga är ju hur vi skall kunna bevisa att våra hundar blir gamla. Jag har fått in en del svar, men skulle ju vara superglad om jag fick in ett antal hundar till som har kommit till en hög ålder. Har du eller har haft en hund som blivit ”riktigt gammal” skulle jag bli lyrisk om du ville skicka enkäten – med vändande post så jag fick med den i sammanställningen. Min julhelg är räddad = sammanställning av enkäten.

Med varma hälsningar
Och önskan om en riktigt god helg
Kristina
Avelsråd Lhasa Apso Klubben


Den 17 april hade vi medlemsmöte/uppfödarmöte i Eskilstuna. Trevligt att så många hade möjlighet att delta. Det blev en intressant dag och många inlägg och diskussioner. Nästa uppfödarmöte kommer att hållas den 10 september i Piteå och baseras på samma delar som det i Eskilstuna. Jag ser fram mot det och kommer att rapportera från båda mötena. Anna Björk antecknade i Eskilstuna och med utgångspunkt från dessa anteckningar och från Piteås kommer jag att göra en summering i nästa nummer. 

I början av april var jag och några av SvKTRs avelsråd på SKKs avelsrådskonferens. Så perfekt att det var precis innan vi själva inom LAK ha möte. På annan plats i tidningen finns en summering som Monica Wahlstedt gjort av konferensen. 

Nytt för oss alla var bl a den nya blanketten som kommer att användas vid ögonlysningar i framtiden (kanske har man nu börjat använda den). Den är mer utförlig än den gamla och man t ex får information om var i ögat en grumlighet finns. Inte bara (som tidigare) en notering. Denna blankett är ett resultat att internationellt samarbete och rubriksättningen är på svenska och engelska, vilket ju underlättar i många sammanhang. Så bra att man nu börjar se resultatet av våra kontakter med utlandet. Vidare presenterades på konferensen ”BHP = Beteende- och personlighetsbeskrivning Hund, (en form av mentaltest) som är utformad för alla hundraser. SKK efterlyste ju vid antagandet av vår RAS någon form av mål gällande mentaliteten. Och det här kunde kanske vara en lösning. Tittar man i våra register finns det t ex endast två hundar som är MH-testade. Naturligtvis finns det en hel del som gått igenom Bevakning- och karaktärsprov (BoK-prov), men dessa prov känns lite främmande gällande vår ras. Jag har själv testat igenom en del hundar på BoK-prov. Beslut gällande detta BHP-prov kommer att tas i samband med Kennelfullmäktige som hålls nu i höst. 
Vidare tog SKK upp detta med den tidiga debuten, dvs att använda unga hundar i avel. När jag tittar igenom vår statistik för 2001 – 2010 finns fem hundar som har blivit fäder innan ett års ålder. När det gäller hundar som debuterat innan två års ålder finns det 38 hanhundar och 39 tikar, dvs dessa har fått sina valpar innan två års ålder. SKK likaväl som SLU förespråkar att vi inte skall debutera för tidigt. I vår antagna RAS har vi satt debutålder till två år. RAS dokumentet är ju inget tvång, men detta har vi satt för våra hundars bästa. En linje som nu även SKK kommer att sätta högt upp på listan.

Så har vi ett trist besked – ett nytt PNP fall. Den här gången var det en hund som snart skulle fylla åtta år. Han var i ”superkondition” och ingen kunde ana att han skulle få en akut njurinflammation som slog ut honom totalt. Glansig päls, gott hull etc. Han var enligt ägaren inte riktigt sig lik på fredagen, något var fel. Lördagen till veterinären och på söndags morgon kunde man inte längre göra något för honom, utan han fick somna in. PNP brukar vi ju inte förknippa med så gamla hundar. Vi brukar tänka unga hundar under ett år i första hand, men med detta som facit känns det lite skrämmande.

Kristina Tervonen
Aveslråd Lhasa Apso


Blandrasavel - en stötesten.

I början av november var jag och tre andra från SvKTR på SLU i Uppsala för att ta del av det senaste inom forskning, gällande sjukdomar hos hund och människa. Man inser att vi båda har stor nytta av varandra, vi har ju samma sjukdomar. DNA-forskningen betyder så otroligt mycket för både hund och människa En rapport från vår dag på SLU skall finnas i detta nummer av tidningen.
Så kommer vi återigen till de riktigt stora stötestenarna gällande vår älskade ras-blandrasavel. På bara två veckor har jag haft samtal där man undrar hur vår ras är, för man tänker köpa en blandras där Lhasa Apso ingår. Det finns även de som medvetet föder upp vår ras utan att registrera den, har dem som sina egna små underverk. Hur många gånger tiken får valpar är osäkert.
En annan undran är också - vet de om att vi t ex. har ett hälsoprogram?
Att hoppa över att registrera, då har man inte ens försökt avla på rätt sätt och inte heller har man ögonlyst.
En registreringsavgift är inget oöverkomligt! Att ha en valpkull kostar pengar –Parningsavgift, bra mat till tiken när hon väntar valparna, avmaskningsmedel, vaccinationer, friskintyg, registreringsavgifter, valpfoder etc,etc.
De flesta , hoppas jag, försöker så gott man kan för att bibehålla rasen – vårt arv från dem som älskat rasen innan oss.
Vi kommer att ha medlemsmöte/uppfödarmöte på två platser i Sverige i år . Nu i april i Eskilstuna och i september i samband med LAK,s utställning i Skellefteå.
För er som nu kom på att ni inte fyllt i hälsoenkäten är det inte ännu för sent.
Jag håller på att samanställa den , men det kommer att ta tid och vi skulle vara tacksamma om vi även fick ditt bidrag.

LAKs avelsråd 
Kristina Tervonen 


 

Lhasa Apso Klubben arrangerar uppfödarmöte den 17 april i Eskilstuna på Vilsta sporthotell. Vad ska vi då diskutera och gå igenom? Naturligtvis resultatet från hälsoenkäten. Vi skall vidare titta djupare på årets som gått samt studera RAS. Så som du ser finns det mycket som vi gemensamt skall jobba oss igenom och naturligtvis skall vi diskutera stort och smått. En dag för erfarenhetsutbyte. Se annons på annan plats i denna tidning och vi kommer att presentera ett program på klubbens hemsida. 

Sista spalten för året tänker jag fortsätta med att vara lite ”tjatig”. Jag skriver hälsoenkät, igen. Så fort någon ringer till mig i avelsärende har jag nu lagt mig till med att fråga om man fyllt i hälsoenkäten. Jag skriver inte detta för att avskräcka dig från att ringa till mig, utan för att vi vill få fram ett så stort underlag som möjligt. Är din hund frisk = fyll i enkäten, är den sjuk = fyll i enkäten, har du den tyvärr inte i livet = fyll i enkäten och skriv hur gammal den blev. Uppmana dina valpköpare att fylla i. Till dags datum har jag 106 enkäter varav en del innehåller flera hundar.

Jag har blivit ombedd att skriva lite om Cushing syndrom med anledning av att det nyligen drabbat en Lhasa Apso. I denna tidning finns en artikel om sjukdomen. Jag kan berätta att jag själv hade en hund som vid hög ålder fick sjukdomen. Sjukdomen är livslång. I hennes fall fick jag ge henne cellgift en gång i vecka. Detta cellgift fick provas ut med jämna mellanrum, då hon fick spendra en dag på djursjukhuset per månad. Enligt de veterinärer som behandlade min hund, var detta ingen ärftlig sjukdom och är ytterligare en i raden av de sjukdomar som människa och hund har gemensam. Har du haft eller har en Lhasa Apso med Cushing syndrom vill vi gärna få kontakt med dig.
Det är en del som sänt in blandrasannonser från bl a Blocket Ett problem som jag har skrivit om förut. Finns det några idéer och förslag vad man kan göra åt det hela?

Ber att få önska er alla en GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!
Kristina Tervonen
Avelsråd Lhasa Apso klubben


Sommar - sol och enkäter!
Ja, vår hälsoenkät har kommit upp att gälla över 60-talet hundar - glädjande nog, men fler kan nog svara på den. En uppmaning har sänts till våra uppfödare som naturligtvis inte behöver svara “per hund” utan kan göra en avvikelserapportering istället. Vad jag skulle vilja få fram är att våra hundar blir gamla, men det känns lite svårt att bevisa det. Så du som har haft en gammal hund är mer än varmt välkommen att fylla i enkäten och sända den till mig. Vi kommer att göra en sammanställning i slutet på året och jag lovar, vi kommer att publicera den, om inte i tidningen så på vår hemsida. Denna enkät kommer även att ligga som grund när vi nu skall uppdatera RAS. Så det är viktigt att du som värnar om vår ras, tar dig tid att fylla i den. Uppmana gärna vänner och bekanta som har eller har haft rasen att ta en stund i lugn och ro och göra likaledes.

Vidare har mätning genomförts vid två tillfällen (Tånga Hed och Köping) och kommer att genomföras vid Tibethund. Vi gör ju detta med fem års mellanrum för att se “vart vi är på väg”, så det är viktigt för oss att även mäta din hund. Du behöver inte vara anmäld till själva utställningen, det viktiga är att vi får mäta just din hund.

Vi har haft möte i avelskommittén på Lhasa Apso. I fortsättningen kommer vi att sända ut ett förfrågan till de som inte ögonlyst inom stipulerad tid innan parning. I flera år har vi konstaterat att vår dräktighetstid sjunkit, från de “vanliga” mellan 57 - 63 dygnen ner till de något kortare tiderna. Visst, ibland kan naturen spela oss spratt, men vi bör titta närmare på detta. Sedan några år tillbaka sänds dessa resultat till SKK, men det kan ju vara mycket bra information till oss inom rasen att dräktighetstiden sjunkit avsevärt inom rasen och det absolut bästa är ju att få informationen från dig som uppfödare.

Flera hanhundsägare har varit i kontakt med mig under året gällande hur det går för deras valpar. Man känner ju att man är två när man parar, men sedan slutar all information. Det är en mycket “tänkvärd” fråga. Om man inte vet hur avkomman ter sig har man ju mycket svårt att ge information om sin hanhund. Så min uppmaning till tikägare - håll hanhundsägaren informerad. Det ger oss mer information och vi kan undvika en hel del i framtiden!

Kristina Tervonen
Avelsråd Lhasa Apso