lhasa-c (1)

Vem kontaktar jag?
lak.sekreterare@gmail.com
Gäller allt som har med Lhasa Apso klubben att göra! 

 


 Regler för Topplistan !


På förekommen anledning vill SvKTR klargöra ett par saker.

Vid begäran av utträde ur rasklubb, sker automatiskt ett utträde ur SvKTR. 
     Ingen medlemsavgift återbetalas vid utträde.
Utträdesbegäran skall ske per post skriftligen med underskrift.
Det har skett ett misstag, med att kunna vara enbart medlem i SvKTR. I och med nya organisationen 
är så inte fallet. Endast medlemskap i rasklubb gäller, där SvKTR ingår i medlemskapet, 
enligt uppgift från föreningskommitten på SKK.

 SvKTR har fattat beslut att betala tillbaka hela anmälningsavgiften om en anmäld hund avlider innan utställning. Klubben har ingen skyldighet efter nya bestämmelserna att betala tillbaka anmälningsavgift, men de flesta har den policyn att om en anmäld hund avlider, betalar man tillbaka.

SvKTR uppmanar rasklubbarna att följa denna policy också


  Då SKK numera avråder från att klubbar under SKK INTE bör ha gästbok m.m har vi valt att följa SKKs rekomendationer och ta bort den.
Frågor eller annat som har med klubben att göra, kontakta vår sekreterare
Eva Liljestrand, lak.sekreterare@gmail.com

Frågor/åsikter som rör enbart hemsidan kontakta vår webmaster
webblhasaapso@gmail.com

För den som vill läsa mer om SKKs regler och webbpolicy vad gäller detta hittar mer info på denna länk
http://www.skk.se/sv/om-skk/regler-policies-och-lagar/sa-tycker-vi/webbpolicy/

  


  

Ny Information om Nationellt dopingreglemente för hund gällande från 1/1-14 
kan du läsa HÄR

_________________________________________________________

SKK Frågor och svar


 

Nya avtal för uppfödare den 21 juni 2012 

 


Bilder/foton från klubbens aktiviteter kan komma att publiceras i olika media!Tips innan hundavel

Har tik
Ett tips är att du börjar med att sätta dig in i den Rasspecifika Avelsstrategin, RAS, för just din hundras. Den finns på rasklubbens webbplats. Vägen dit hittar du i länkregistret på Svenska Kennelklubbens, SKKs, sajt. I RAS har klubben arbetat fram en nulägesbild av rasen, man har satt upp mål för aveln och man har formulerat en strategi för att nå dit. Fundera på om din tik och den valpkull du drömmer om är i linje med klubben strategi, om den bidrar till att föra rasen ett litet snäpp närmare målet. 
Svenska Kennelklubbens Grundregler ska du också känna till. Alla medlemmar i SKK är skyldiga att följa dessa regler. Här finns t ex avsnitt om avelsetik, uppfödaretik och om vad som gäller vid försäljning. 
SKK har en Avelspolicy som ger en god vägledning för hur avel ska bedrivas för att vara ”målinriktad, långsiktig och hållbar” vilket är grundtanken i organisationen. 
Det är också viktigt att du läser de registreringsbestämmelser som gäller för just din ras. 
Olika raser har olika bestämmelser för att valpar ska kunna registreras. För de raser som ingår i hälsoprogram, t ex mot höftledsdysplasi, HD – eller ögonsjukdomar, gäller att avelsdjuren ska ha ett undersökningsresultat officiellt fastställt före parning. Detta är logiskt: eftersom rasen har ett hälsoprogram är sjukdomen/defekten en viktig aspekt vid valet av avelsdjur, därför ska man känna till resultatet innan man bestämmer vilka hundar som ska användas i aveln.

Kontrollera regelverk och bestämmelser så nära en parning som möjligt eftersom de genomgår förändringar. 
En hel del av de ovan nämnda texterna och regelverken finns samlade i häftet ”Avel ” (pdf). 
Varje specialklubb har avelsfunktionärer, som har god överblick över rasen och kan ge dig värdefull information. Förr i tiden hade avelsråden ofta till uppgift att rekommendera hanhundar till tikägare, men den rollen har man allt mer frångått. Istället lägger man sig vinn om att ha ett helhetsperspektiv och att kunna upplysa t ex en tikägare om vad som är viktigt att beakta i aveln för just den aktuella rasen ifråga. 
Det finns en webbtjänst som är speciellt framtagen för att hjälpa uppfödare i deras arbete. Den heter SKK Avelsdata och kostar ingenting att använda. Det enda som fordras är att du registrerar dig med ett lösenord vid första besöket. Avelsdata har uppgifter om raser både på populations- och individnivå. Det betyder att du kan studera enskilda hundars tävlings-, prov- och veterinärundersökningsresultat men också att du lätt kan få statistik över en hel ras. Dessutom har Avelsdata en funktion för provparning mellan hundar. Genom att använda den kan du snabbt få uppgift om inavelsgraden för en tänkt kombination.
SKK avråder från enskilda parningar med högre inavelskoefficient än 6,25%, d v s där hundarna är kusiner eller ännu närmare släkt. För en ras i sin helhet bör samma siffra inte överstiga 2,5%. I den Rasspecifika Avelsstrategin, RAS, som utarbetats för varje hundras registrerad i SKK kan rasklubben ha angett en lämplig maximal inavelsnivå.

Din egen uppfödare, d v s den person som har fött upp din tik, har säkert också stor och värdefull kunskap om din tiks familjebild både ifråga om fördelar och svagheter. Uppfödaren kan tipsa dig om vad du bör se upp med, kanske om vilka kombinationer som kan medföra risk för olika problem, eventuellt om bland vilka hanhundar du förslagsvis ska leta täckhund etc. En bra relation till din uppfödare betyder också att du har en person med praktisk erfarenhet av uppfödning att få råd och stöd av.

Kennelkonsulenten i ditt län är ytterligare en resurs som du kan ha glädje av. Konsulenterna gör besök hos uppfödare för att ge råd och stöd och för att se till att hundarna mår bra. Har du frågor kring uppfödning, hundhållning eller avtalsskrivning kan konsulenten hjälpa dig till rätta. Telefonnummer till konsulenterna i ditt län får du från SKKs kennelkonsulentsekretariat, tel 08-795 30 00. 
Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta SKK:s informationsavdelning via telefon 08-795 30 30 eller e-post. info@skk.se.

Källa SKK