Hälsning från ordförande i SvKTR - Torbjörn Skaar

 

Vilken härlig höst vi haft. Nu närmar vi oss Jul och Vintern. Ett år går mycket fort. Snart är det årsmöten igen. Valberedningarna är på full gång med att arbeta fram förslag till styrelse för 2016. Om ni har förslag på ledamöter kontakta din rasklubbs valberedning. Glöm inte att först fråga den person ni föreslår.  Besök årsmötena och ge förslag till verksamhet för år 2016.

Kennelfullmäktige (SKK årsmöte) avhölls första helgen i oktober och Ann Bonnievier var SvKTR delegat. Svenska Kennelklubben har fått en ny Ordförande efter Nils-Erik Åhmansson som lämnar Skk efter många år. Ny Ordförande är Pekka Olson tidigare 2:e vice Ordförande.

Tyvärr fick SvKTR ställa in Avelskonferensen den 7 – 8 november på grund av mycket lågt intresse av medlemmarna. SvKTR hade bjudit in många intressanta föreläsare.

2015 års utställningar har fungerat väl och första utställningen för 2016 är i Eskilstuna lördagen 30 januari.  Se annons på annan plats. Hoppas vi ses där.

SvKTR har sin fullmäktige första helg i mars där medlemmar är välkomna att lyssna men det är bara rasklubbs delegater som har rösträtt.

                    God Jul o Gott Nytt År
                             Önskar
                              SvKTR styrelse

                                Ordf. Torbjörn Skaar

 

 

 

 

SvKTR Ordförande rader!      

 

Hoppas ni haft en trevlig sommar trots väder! FCI har efter protester från Tibetanska rasers klubbar via Face Book och brev haft en diskussion med China Kennelklubb Union (CKU).  Beslutet som kom på FCI hemsida och standarder har blivit följande Ursprungsland Tibet (China) och övrigt som tidigare. Det har varit en blandad diskussion i media, tyvärr har det också florerat oriktigheter mot CKU. Hoppas nu att det är slut på denna dialog. 

 

SvKTR har haft sina utställningar och vad jag hört så har de varit lyckade. Nu är det dags för Tibethund lördagen den 3 oktober. Glöm inte att anmäla till TIBETHUND som också i år kommer att servera den populära Asiatisk Buffé efter BIS. 

 

Den 7 -8 november arrangerar SvKTR en avelskonferens för alla Tibethunds rasers medlemmar för ett självkostnadspris vilket ingår fm o em Kaffe, Lunch samt Middag. SvKTR har arrangerat många duktiga föreläsare se annons på annan plats eller på SvKTR Facebooksida. 

 

Lördagen den 21 november har SvKTR sin årliga Rasklubbs konferens där vi bjuder in Shih-Tzu klubben och Tibetansk Spanielklubben och diskutera gemensamma problem och hur vi kan samarbeta med evenemang gemensamt. Kallelse kommer till klubbarna. 

 

Den 3 – 4 oktober kommer SKK att ha sitt Fullmäktige som sker vartannat år. Ann Bonnevier kommer att representera SvKTR. Vi har en motion om en ”gräddfil” för specialklubbar till Disciplinnämnden så det avkortar tiden mellan anmälan och beslut. Som det är nu kan det ta nästan ett år.    

 

Under 2016 kommer SvKTR att arrangera utställningar som tidigare. Rasklubbarna har kommit igång och kanske ökat sitt medlemsantal nu när man betalar direkt till sin Rasklubb. SvKTR har beslutat att Fullmäktige 2016 blir den 5 eller 6 mars. Glöm inte att besöka vår hemsida och Face Book för löpande information. 

 

Önskar en trevlig höst och vi ses på Tibethund! 

 

Torbjörn Skaar