lhasa-c (1)

Välkommen som medlem!

Lhasa Apso-klubben är en rasklubb för Lhasa Apso i Sverige underordnad specialklubben SvKTR
(Svensk Specialklubb för Tibetanska raser) tillsammans med Tibetansk mastiff och Tibetansk terrier.

Medlemsavgiften sätts in på Lhasa Apso Klubbens bankgiro: LAK Bg 5413-1883
eller via Swish: 123 122 92 28

Vid inbetalning ange namn, adress, telefon samt vilken/vilka raser
medlemskap önskas i.

För dig som bor utanför Sverige och vill bli medlem betala in på
IBAN: SE08 8000 0815 8800 3030 6310
BIC: SWEDSESS BANK: KINDA-YDRE SPARBANK, KISA

 

Medlemsavgifter:  
Helbetalande Sverige   275 kr
Övriga länder   325 kr
Familjemedlem   50 kr

Gåvomedlemsskap / Valpköpare (endast Sverige)

 

  150 kr  

 

Medlem i enbart SvKTR kan man inte längre vara enligt stadgar och SKK/ föreningskommitté.
För att ställa ut på SvKTRs utställningar måste medlemskapet vara i den rasklubb din hundras tillhör.