Rallylydnad

Rallylydnad är en väldigt rolig hundsport som ännu inte funnits så länge i Sverige. Rallylydnad är baserad på glädje, samarbete. Rallylydnad går ut på att man lär sig och sin hund moment från skyltar som då är uppdelat i olika klasser så som Nybörjarklass, Fortsättningsklass, Avanceradklass samt Mästarklass. I Nybörjarklass har man sin hund i koppel när man är på banan och utför alla moment med hunden på vänster sida av hundföraren, från Fortsättningsklass ska hunden vara lös inne på banan och utföra momenten på vänster sida av hundföraren och från Avanceradklass så jobbar man med hunden på både vänster och höger sida.

Man börjar ofta med att lära in en eller ett par skyltar / moment i taget och går igenom saker som är viktigt att tänka på som bland annat att hundföraren måste “samla fötterna” innan man går vidare och att man ska hålla sig inom 0,5 meter från skylten (Hundens position under hela banan, när inte momentet kräver annat, är vid förarens vänstra sida inom 0,5 meter, framför, åt sidan eller bakom föraren. Ekipage ska utföra moment nära skylten, ej längre bort än 0,5 meter, om inte moment så kräver.). Oavsett om man vill hitta en rolig aktivering för sig och sin hund eller om man har siktet på att börja tävla, så är detta en riktigt rolig hundsport. Man tränar vidare och sätter ihop korta banor (så kallade slingor) och sedan tränar man vidare till man klarar en full bana på 12–15 skyltar plus Start och Mål skylt i Nybörjarklass.

På tävling så börjar man med 100 poäng och får avdrag för allt man ställer till det på planen och det gäller ju avdrag för såväl hundföraren som hunden. Idag (nya regler från Fortsättningsklass - Mästarklass från 1 januari 2017) ligger kraven på 70 poäng i Nybörjarklass för att nå så kallat Kvalificerat resultat (Godkänt resultat), 75 poäng i Fortsättningsklass, 80 poäng i Avanceradklass samt 90 poäng för att få ett Cert i Mästarklass och det krävs 3 Kvalificerade Resultat för att nå Titel RLD N (Nybörjarklass), 3 Kvalificerade Resultat för att nå Titel RLD F (Fortsättningsklass), 3 Kvalificerade Resultat för att nå Titel RLD A (Avanceradklass) och så för att nå Championat (nytt från 1 januari 2017 då det tidigare ej gick att ta Championat i Rallylydnad), SE RallyCh, i Rallylydnad krävs 3 Cert i Mästarklass. Berättigad till uppflyttning är hund som har minst tre kvalificerande resultat eller minst ett resultat helt utan avdrag (100 poäng).

Här finner ni Rallylydnadsskyltar (går att skriva ut) samt Momentbeskrivningar på SBK:
http://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/rallylydnad/moment-i-rallylydnad/

Här finns på SBK en PDF med Rallylydnads regler samt Momentbeskrivningar:
http://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/4_tavling_utstallning/Rallylydnad/Rallylydnad_regler_2017_hemsidan.pdf

 

Rally Lydnads resultat

 
RLD N Dajala's Beethoven
Fick sin RLD N  (Rallylydnad Nybörjarklass)  titel 2013-10-13
Uppfödare: Jeanette Petersson 
Ägare: Isabella Petersson

lak2

 

RLD N, RLD F, SE UCH Dajala's Båtsman
Fick sin RLD N (Rallylydnad Nybörjarklass) titel 2014-10-18
Fick sin RLD F (Rallylydnad Fortsättningsklass) titel 2015-09-05
Uppfödare / Ägare: Jeanette Petersson

lak1