Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiellt ögonundersökningsresultat. Ögonintyget får ej vara äldre än 1 år. I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning.
Hund som ERG-undersökts i Sverige vid lägst 18 månaders ålder behöver ingen förnyad undersökning avseende PRA.

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur med PRA (avelsförbud för PRA-hunden själv).

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som tidigare producerat avkomma med PRA (avelsförbud för förälder till PRA-hunden).

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som är avkommor till djur med PRA (avelsförbud för PRA-hundens alla tidigare producerade avkommor). Kända anlagsbärare av PRA, dvs djur med generell PRA samt deras föräldrar och eventuell redan producerad avkomma ska ej vidare användas i avel. Gäller fr o m 1999-01-01.