LHASA-a

Uppfödare i Sverige

 

Cedarhills Kennel
Eva Sederholm
Kölsta 7
73193 Köping

070-6086004,  Hemsida - E-post


Falstone kennel
Åsa Fällman-Strömqvist & Ulf Strömqvist
Hantverksgatan 17, 913 35 Holmsund
Tfn 090-416 67 - Hemsida - E-post

Merrygait´s Kennel
Maria Sandgren
Vänskapsgatan 3 g, 932 36 Ursviken
Tfn 070-361 44 65 - E-post


Mishrak´s Kennel

Ann Bonnevier 
Bäcketorp Erstorp 142, 716 94 Mullhyttan
Tfn 0585-43140 
Mobil: 070-302 23 70 - Hemsida - E-post

 

Ozzint´s kennel
Marlenè & Andreas Eriksson
Västra Braxsele 20, 91693 Bjurholm
Tfn Marlenè 070-3693436, Tfn Andreas 070-2471177 Hemsida - E-post

 

Rebellic's kennel

Anna Tommila Stavåker 21 820 65 FORSA

 

Temple Fontanas kennel

Anette Pettersson Nävertorpsgatan 12

64150 Katrineholm Tfn 0736516531- Hemsida- E-post 

 

Toy Gardens kennel

Kristina Tervonen
Pelarängsvägen 10, 141 91 Huddinge
Tfn 08-707 60 43 - Hemsida - E-post

 

Törnberget's kennel

Maria Thörnfeldt
Stjärngatan 2E, 784 53 Borlänge
Tfn 070-447 52 64

 

Whisborne kennel
Annika Ulltveit-Moe
Viagården, 795 97 Glanshammar
Tfn 073-4438264 - Hemsida - E-post
 
 

Xsanda´s kennel
Annette Jörgensen Juha Kukkonen
Libergsgatan 4, 463 31 Lilla Edet
Tfn 0520-65 02 66 - Hemsida - E-post 

 

Xcel's kennel
Maria Magnusson & Magnus Tenggren
Gemloingevägen 6
76291 Rimbo
Mobil: 070 511 18 19 -  Hemsida - Epost: 

 

 

Yangadoo's kennel 
Pernilla Hallgren-Pettersson
Tåje Sörgården 174, 732 73 Fellingsbro 
Tfn 070-365 88 46 - Hemsida - E-post

 För att stå med på uppfödarregistret krävs att du som uppfödare är:
(Justerade regler jan 2014)

- Medlem i SvKTR/ rastillhörighet LAK och ha ett hos SKK reg. kennelnamn 
(ej övriga fam.medlemmar, såvida de inte är registrerade i SKK som delägare till kenneln)

- Man skall vara fullbetalande medlem, ej gåvomedlem. 
Medlemsavgiften skall vara betald senast 31 mars innevarande år.

- Att ha fött upp minst en kull Lhasa Apso valpar registrerade i sitt kennelnamn

- Följa SKKs avelspolicy

- Följa SKKs och LAKs regler och stadgar

- Vara väl förtrogen med hälsoprogrammet och RAS för Lhasa Apso

- Önskvärt att aktivt delta på av LAK anordnade uppfödarkonferenser

- Har man inte haft någon kull på 10 år så tas man bort från listan om man inte fortfarande är aktiv inom rasen då kan man stå kvar, men får själv ombesörja att stå med på listan.

- föräldradjuren är ögonlysta inom ett år före parning och befunnits vara fria från PRA.

- föräldradjuren erhållit lägst good vid officiell utställning, alt. en 2:a i kvalitetsbedömning vid officiell utställning

- föräldradjuren uppnådde en ålder av 24 månader innan parning
(enligt RAS - Rasspecifik Avelsstrategi som antagits för Lhasa Apso)

- Om man har goda skäl att tillfälligt frångå RAS för avel ska detta meddelas avelskommittén innan parning. Om uppfödaren sätter i system att frångå RAS eller andra regler kan uppfödaren komma att strykas från registret.

- Du som uppfödare skickar själv in dina uppgifter till kontaktperson 
för hemsidan om du vill stå med i uppfödarregistret.

 

Hälsoprogram för Lhasa Apso
Svenska Kennelklubben AK har beslutat att fr.o.m. 1999.01.01 ska nedanstående gälla för registrering av Lhasa Apso

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej är ID-märkt och som ej ögonundersökts inom ett år före parning. Hund som ERG-undersökts i Sverige vid lägst 18 månaders ålder behöver ingen förnyad undesökning avseende PRA.

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur med PRA (avelsförbud på PRA-hunden själv).

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som tidigare producerat avkomma med PRA (avelsförbud för förälder till PRA-hunden)

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som är avkomma till djur med PRA (avelsförbud för PRA-hundens alla tidigare producerade avkommor).

Kända anlagsbärare av PRA, dvs djur med generell PRA samt deras föräldrar och eventuell redan producerad avkomma skall ej användas i avel. Gäller fr.o.m 1999-01-01